Jäsenasiat

 

MUUTOKSET JÄSENYYDESSÄ

 

Kun osoitteesi tai nimesi muuttuu, ilmoita siitä tällä.

 

JÄSENMAKSU V. 2019

 

Jäsenmaksu on 1,32 %. Euromääräinen jäsenmaksu on 5 €/kk. Eläkeläisjäsenmaksu on 36 €/vuosi.

Euromääräinen jäsenmaksu
Euromääräistä jäsenmaksua maksavat jäsenet, jotka vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi ovat jääneet vaille varsinaista palkkaa palkattoman virkavapauden tai työloman, opiskelun, asevelvollisuuden, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi tai ovat äitiys-, isyys-, tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla. Säilytät jäsenoikeutesi liitossa ja työttömyyskassassa jättämällä hakemuksen euromääräisestä maksusta yhdistykselle. Myös määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevat maksavat euromääräistä jäsenmaksua

Jytyliiton jäsenedut

Liiton jäsenedut löytyvät täältä.