Edunvalvonta

Ammattiliitto ​Jyty neuvotteli työehtosopimuksista vuoden 2019 lopusta kesäkuun loppuun 2020 välisenä aikana. Työehtosopimusneuvotteluja käytiin kunta-alalla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla. Jäsenmääriltään suurimpia sopimuksia ovat kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES, kunnallisen teknisen henkilöstön sopimus TS sekä yksityisalojen AVAINTES. Muita yksityisalojen sopimuksia ovat mm. sosiaalipalveluala, terveyspalveluala, opetusala, neuvonta-ala ja yleissopimus. Kirkon alalla sovitaan kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksesta KirVESTES. Vanhat sopimukset päättyivät pääsääntöisesti 31.3.2020 ja uudet sopimukset alkoivat 1.4.2020.​​​

Lisätietoa sopimusneuvotteluista Jytyliiton sivuilta

Yksityissektori

Työehtosopimus on ammattiliiton ja työnantajaliiton tekemä sopimus alan palkoista ja työsuhteen ehdoista. Työsuhteen ehtoja määritellään siis sekä työehtosopimuksissa että työsopimuksessa. Tältä perustalta voit itse neuvotella työnantajan kanssa paremman sopimuksen. Jyty neuvottelee yksityisellä sektorilla 18 eri alalle työehtosopimuksia. Tällä hetkellä työmarkkinoilla kasvua tapahtuu nimenomaan yksityisellä sektorilla.

Jäsenenä saat tietoa ja neuvontaa työehtosopimusten sisällöstä joko oman työpaikkasi luottamusmieheltä tai pääluottamusmieheltä.