Toimintasuunnitelma

JYTY HEINOLA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Yleistä

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ensisijaisesti jäsentensä taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä työolosuhteiden parantamiseksi.

Yhdistys valvoo valtakunnallisten ja paikallisten sopimusten noudattamista työpaikoilla.

Edunvalvonta

Kunnan sopimuskausi on voimassa 1.4.2020 – 28.2.2022. Maakunta- ja sote-uudistus sekä kunnissa meneillään olevat hankkeet aiheuttavat edelleen epätietoisuutta henkilöstössä.

Yhdistys, pääluottamusmiehen johdolla, huolehtii jäsentensä palkkatason oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvoisuudesta siten, että palkka koettaisiin motivoivaksi ja kilpailukykyiseksi. Neuvotteluissa turvataan kulloinkin jaettavana olevan rahan oikeudenmukainen kohdentaminen ja varmistetaan ansiotason nousu, työn vaativuus huomioiden. Jäsenten palkkauksen ja palvelussuhteen epäkohtiin puututaan ja tarvittaessa tehdään palkantarkistusesityksiä.

Yhdistyksen luottamusmiehet ja toimihenkilöt panostavat jäsenhankintaan ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä jäsenehdokkaisiin ja esittelemällä yhdistyksen ja luottamusmiesten toimintaa.

Yhdistyksen jäseniin mahdollisesti vaikuttavia yhteistyöhankkeita ja –suunnitelmia seurataan aktiivisesti ja osallistutaan em. asioista järjestettäviin tilaisuuksiin.

Luottamusmieskokouksia pidetään mahdollisuuksien mukaan. Kiireellisten asioiden niin vaatiessa järjestetään kokoontumisia ja pidetään yhteyttä/tiedotetaan esim. sähköpostin välityksellä.

Koulutus ja kurssit

Jäseniä koulutetaan tarpeen mukaan. Etenkin luottamusmiehiä kannustetaan osallistumaan liiton järjestämille luottamusmieskursseille.

Uuden hallituksen ja toimihenkilöiden järjestäytymiskokous järjestetään kokopäivän kokouksena (lauantaipäivä), niin että jokaiselle selkiytyy paremmin oma tehtävä yhdistyksessä.

Tavoitteena on laatia hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden tehtäväkuvat vuoden 2021 aikana.

Tiedotus

Tiedotuskanavat:

  • paikallislehti
  • JYTY-lehti
  • sähköposti (ilmoittakaa sähköpostiosoite tiedottajalle)
  • jytyheinola.fi (yhdistyksen nettisivut)
  • Jyty Heinolan Facebook-sivu

Tapahtumat

  • Jyty nuorten elokuvailta keväällä 2021
  • Itä-Suomen työhyvinvointipäivät 25.-26.9.2021 Tahkolla

Vapaa-ajan toiminta

Covid19-viruksen vuoksi, tarkempia suunnitelmia ensivuoden tapahtumista ei vielä tehdä, mutta tilanteen salliessa pyritään järjestämään mm. teatterimatka, risteily, keilailta ja saunailta jäsenistön toiveiden mukaan.

 

Hallitus