Edunvalvonta

Ammattiliitto ​Jyty neuvottelee työehtosopimuksista useilla eri aloilla.

Työehtosopimusneuvotteluja käydään kunta-alalla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla. Jäsenmääriltään suurimpia kunta-alan sopimuksia ovat kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES, sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE ja  kunnallisen teknisen henkilöstön sopimus TS. Kirkon alalla on kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus KirVESTES.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025.

Lisätietoa työehtosopimuksista Jytyliiton sivuilta


Yksityissektori

Yksityisaloilla suurimpia sopimuksia ovat mm. AVAINTES, sosiaalipalveluala, terveyspalveluala, opetusala, neuvonta-ala ja yleissopimus.

Työehtosopimus on ammattiliiton ja työnantajaliiton tekemä sopimus alan palkoista ja työsuhteen ehdoista. Työsuhteen ehtoja määritellään siis sekä työehtosopimuksissa että työsopimuksessa. Tältä perustalta voit itse neuvotella työnantajan kanssa paremman sopimuksen. Jyty neuvottelee yksityisellä sektorilla 19 eri alalle työehtosopimuksia. Tällä hetkellä työmarkkinoilla kasvua tapahtuu nimenomaan yksityisellä sektorilla.

Jäsenenä saat tietoa ja neuvontaa työehtosopimusten sisällöstä oman työpaikkasi Jytyn luottamusmieheltä.

Lisätietoa työehtosopimuksista Jytyliiton sivuilta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠