Jäsenmaksu vuonna 2024

Jäsenmaksu vuonna 2024 on 1,32 % palkasta.
Euromääräinen jäsenmaksu on 7 €/kk.
Eläkeläisjäsenmaksu on 36 €/vuosi.


Euromääräinen jäsenmaksu

Euromääräistä jäsenmaksua maksavat jäsenet, jotka määräaikaisesti vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi ovat jääneet vaille varsinaista palkkaa tai vaille ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta: virkavapaa, työloma, opiskelu, sairausloma, karenssi, Kelan päiväraha, kuntoutustuki (= määräaikainen työkyvyttömyyseläke) ja äitiys-, isyys-, hoito- ja vanhempainvapaa. Säilytät jäsenoikeutesi liitossa ja työttömyyskassassa jättämällä hakemuksen euromääräisestä maksusta yhdistykselle.