Jäsenmaksu vuonna 2022

Jäsenmaksu vuonna 2022 on 1,32 % palkasta. Euromääräinen jäsenmaksu on 5 €/kk. Eläkeläisjäsenmaksu on 36 €/vuosi.

Euromääräinen jäsenmaksu

Euromääräistä jäsenmaksua maksavat jäsenet, jotka vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi ovat jääneet vaille varsinaista palkkaa palkattoman virkavapauden tai työloman, opiskelun, asevelvollisuuden, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi tai ovat äitiys-, isyys-, tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla. Säilytät jäsenoikeutesi liitossa ja työttömyyskassassa jättämällä hakemuksen euromääräisestä maksusta yhdistykselle. Myös määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevat maksavat euromääräistä jäsenmaksua.