Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Yleistä

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ensisijaisesti jäsentensä taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi, työolosuhteiden parantamiseksi sekä edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta ja yhteistoimintaa.

Yhdistys valvoo/seuraa valtakunnallisten ja paikallisten sopimusten noudattamista työpaikoilla.

Yhdistys panostaa jäsenhankintaan, unohtamatta nykyisiä jäseniä. Yhdistys varautuu hyvinvointialueen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Edunvalvonta

Yhdistys, pääluottamusmiehen johdolla, huolehtii jäsentensä palkkatason oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvoisuudesta siten, että palkka koettaisiin motivoivaksi ja kilpailukykyiseksi. Neuvotteluissa turvataan kulloinkin jaettavana olevan rahan oikeudenmukainen kohdentaminen ja varmistetaan ansiotason nousu, työn vaativuus huomioiden. Jäsenten palkkauksen ja palvelussuhteen epäkohtiin puututaan ja tarvittaessa tehdään palkantarkistusesityksiä.

Yhdistyksen luottamusmiehet, toimihenkilöt ja jäsenet panostavat jäsenhankintaan ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä jäsenehdokkaisiin ja esittelemällä yhdistyksen ja luottamusmiesten toimintaa.

Yhdistyksen jäseniin mahdollisesti vaikuttavia yhteistyöhankkeita ja –suunnitelmia seurataan aktiivisesti ja osallistutaan em. asioista järjestettäviin tilaisuuksiin.

 Luottamusmieskokouksia pidetään mahdollisuuksien mukaan. Kiireellisten asioiden niin vaatiessa järjestetään kokoontumisia ja pidetään yhteyttä/tiedotetaan esim. sähköpostin välityksellä.

Koulutus ja kurssit

Jäseniä koulutetaan tarpeen mukaan. Etenkin luottamusmiehiä kannustetaan osallistumaan liiton järjestämille luottamusmieskursseille.

Uuden hallituksen ja toimihenkilöiden järjestäytymiskokous järjestetään kokopäivän kokouksena (lauantaipäivä), niin että jokaiselle selkiytyy paremmin oma tehtävä yhdistyksessä. Syksyllä pidetään toinen suunnittelupäivä, jossa mietitään seuraavan vuoden toimintaa.

Viestintä

Kanavat:

  • paikallislehti
  • JYTY-lehti
  • sähköposti (ilmoittakaa sähköpostiosoite tiedottajalle)
  • jytyheinola.fi (yhdistyksen nettisivut)
  • Jyty Heinolan Facebook-sivu
  • mahdolliset uudet somekanavat

Tapahtumat

  • 23.–24.9. Työhyvinvointipäivät Savonlinna / Itä-Suomen aluetoimisto

Vapaa-ajantoiminta

Covid19-viruksen vuoksi, tarkempia suunnitelmia ensi vuoden tapahtumista ei vielä tehdä, mutta tilanteen salliessa pyritään järjestämään mm. teemajuhlat, teatterimatka, risteily/kaupunkimatka, frisbeegolf, keilailta ja saunailta, jäsenistön toiveiden mukaan.