Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Yleistä

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ensisijaisesti jäsentensä taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi, työolosuhteiden parantamiseksi sekä edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta ja yhteistoimintaa.

Yhdistys valvoo/seuraa valtakunnallisten ja paikallisten sopimusten noudattamista työpaikoilla.

Vuosi 2024 on liiton hallinnossa vaalivuosi. Syksyllä valitaan liiton puheenjohtaja, hallitus ja liittovaltuusto, seuraavaksi 4 vuodeksi eteenpäin.

Yhdistys panostaa jäsenhankintaan, unohtamatta nykyisiä jäseniä.


Edunvalvonta

Yhdistys, pääluottamusmiehen johdolla, huolehtii jäsentensä palkkatason oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvoisuudesta siten, että palkka koettaisiin motivoivaksi ja kilpailukykyiseksi. Neuvotteluissa turvataan kulloinkin jaettavana olevan rahan oikeudenmukainen kohdentaminen ja varmistetaan ansiotason nousu, työn vaativuus huomioiden. Jäsenten palkkauksen ja palvelussuhteen epäkohtiin puututaan ja tarvittaessa tehdään palkantarkistusesityksiä. Uudet luottamusmiehet valitaan syksyllä.

Yhdistyksen luottamusmiehet, toimihenkilöt ja jäsenet panostavat jäsenhankintaan ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä jäsenehdokkaisiin ja esittelemällä yhdistyksen ja luottamusmiesten toimintaa.

Yhdistyksen jäseniin mahdollisesti vaikuttavia yhteistyöhankkeita ja –suunnitelmia seurataan aktiivisesti ja osallistutaan em. asioista järjestettäviin tilaisuuksiin.

Luottamusmieskokouksia pidetään mahdollisuuksien mukaan. Kiireellisten asioiden niin vaatiessa järjestetään kokoontumisia ja pidetään yhteyttä/tiedotetaan esim. sähköpostin välityksellä. 

             

Koulutus ja kurssit

Jäseniä koulutetaan tarpeen mukaan. Etenkin luottamusmiehiä kannustetaan osallistumaan liiton järjestämille luottamusmieskursseille.                    

 Uuden hallituksen ja toimihenkilöiden järjestäytymiskokous järjestetään kokopäivän kokouksena (lauantaipäivä), niin että jokaiselle selkiytyy paremmin oma tehtävä yhdistyksessä. Syksyllä pidetään toinen suunnittelupäivä, jossa mietitään seuraavan vuoden toimintaa. 


Viestintä

Kanavat:

  • paikallislehti
  • JYTY-lehti
  • sähköposti (ilmoittakaa sähköpostiosoite tiedottajalle)
  • jytyheinola.fi (yhdistyksen nettisivut)
  • Jyty Heinolan Facebook-sivu
  • mahdolliset uudet somekanavat

Tapahtumat

  • Yhdistyspäivät Iitin Radalla Resortissa 10.-11.2.2024
  • Valtakunnallinen perhepäivä Tykkimäellä kesäkuussa

Vapaa-ajantoiminta

Järjestetään mm. teemajuhlat, teatterimatka, risteily/kaupunkimatka sekä kuukausitapahtumia, jäsenistön toiveiden mukaan.