Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Yleistä

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ensisijaisesti jäsentensä taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi, työolosuhteiden parantamiseksi sekä edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta ja yhteistoimintaa.

Yhdistys valvoo/seuraa valtakunnallisten ja paikallisten sopimusten noudattamista työpaikoilla.

Edunvalvonta

Työehtosopimukset päättyvät Jytyn edustamilla sopimusaloilla pääosin helmikuun lopussa. Oman mausteensa neuvotteluihin antavat oletettavasti lisäksi uusi sosiaali- ja terveysalaa koskeva sote-sopimus ja hyvinvointialueilla järjestettävät aluevaalit tammikuussa. Jyty varautuu siihen, että sopimusneuvottelut jatkuvat useita kuukausia sopimuksettomassa tilassa.

Yhdistys, pääluottamusmiehen johdolla, huolehtii jäsentensä palkkatason oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvoisuudesta siten, että palkka koettaisiin motivoivaksi ja kilpailukykyiseksi. Neuvotteluissa turvataan kulloinkin jaettavana olevan rahan oikeudenmukainen kohdentaminen ja varmistetaan ansiotason nousu, työn vaativuus huomioiden. Jäsenten palkkauksen ja palvelussuhteen epäkohtiin puututaan ja tarvittaessa tehdään palkantarkistusesityksiä.

Pääluottamusmies osallistuu hyvinvointialuevalmistelun työryhmiin.

Yhdistyksen luottamusmiehet, toimihenkilöt ja jäsenet panostavat jäsenhankintaan ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä jäsenehdokkaisiin ja esittelemällä yhdistyksen ja luottamusmiesten toimintaa.

Yhdistyksen jäseniin mahdollisesti vaikuttavia yhteistyöhankkeita ja -suunnitelmia seurataan aktiivisesti ja osallistutaan em. asioista järjestettäviin tilaisuuksiin.

Luottamusmieskokouksia pidetään mahdollisuuksien mukaan. Kiireellisten asioiden niin vaatiessa järjestetään kokoontumisia ja pidetään yhteyttä/tiedotetaan esim. sähköpostin välityksellä.

Koulutus ja kurssit

Jäseniä koulutetaan tarpeen mukaan. Etenkin luottamusmiehiä kannustetaan osallistumaan liiton järjestämille luottamusmieskursseille.

Uuden hallituksen ja toimihenkilöiden järjestäytymiskokous järjestetään kokopäivän kokouksena (lauantaipäivä), niin että jokaiselle selkiytyy paremmin oma tehtävä yhdistyksessä.

Tavoitteena on laatia hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden tehtäväkuvat vuoden 2022 aikana.

Viestintä

Kanavat:                      

  • paikallislehti
  • JYTY-lehti
  • sähköposti (ilmoittakaa sähköpostiosoite tiedottajalle)
  • jytyheinola.fi (yhdistyksen nettisivut)
  • jyty Heinolan Facebook sivu
  • mahdolliset uudet somekanavat

Tapahtumat

  • Jyty nuorten elokuvailta 14.2.2022 Lahdessa
  • Työhyvinvointipäivät Imatran kylpylässä 24.–25.9.2022
  • Jytyn valtakunnallinen jäsenristeily 7.–8.10.2022

Vapaa-ajantoiminta

Covid19-viruksen vuoksi tarkempia suunnitelmia ensivuoden tapahtumista ei vielä tehdä, mutta tilanteen salliessa pyritään järjestämään mm. teatterimatka, risteily/kaupunkimatka, keilailta, yhdistysvierailut, tanssikurssit ja saunailta  jäsenistön toiveiden mukaan.