Kevätkokous

Tervetuloa Jyty Heinola ry:n kevätkokoukseen!

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen yhteydessä on ruokailu.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 3.4.2023 viestintävastaavalle.
Ilmoitathan samalla myös mahdollisista ruoka-aineallergioistasi yms.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ESITYSLISTA

KEVÄTKOKOUS
Aika  19.4.2023 klo 17:30
Paikka  Hotelli Kumpeli

1
Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2
Kokoustoimihenkilöiden valinta

3
Työjärjestyksen hyväksyminen

4
Vuoden 2022 toimintakertomus

5
Vuoden 2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

6
Päätetään v:n 2022 ylijäämän käyttäminen tai mahdollisen tappion peittäminen

7
Toimihenkilöiden palkkioiden täydentäminen
- syyskokouksessa on päätetty toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2023. Olemme tammikuussa järjestäytymiskokouksessa saaneet vuosien tauon jälkeen nimettyä jäsenasian hoitajan, joten on päätettävä jäsenasianhoitajan vuosipalkkio. Hallitus ehdottaa, että jäsenasioiden hoitaja saa saman vuosipalkkion kuin sihteeri ja taloudenhoitaja (250€)

8
Päätetään kokouskutsujen julkaisemisesta

9
Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joiden jäsen yhdistyksemme on

10
Käsitellään jäsenaloitteet

11
Luottamusmiesasiat

12
Muut asiat

13
Kokouksen päättäminen